Znak postępowania ZZP.ZP.411.92.2023
Data zamieszczenia 07.07.2023

Sukcesywna dostawa pakietów czekolad dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla Honorowych Dawców Krwi. Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.92.2023

Osoby prowadzące postępowanie: Bartłomiej Kowalski, Marcin Górski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 07.07.2023 r. pod numerem: 2023/S 129-406966

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content