Znak postępowania ZZP-47/21
Data zamieszczenia 24.03.2021

Substancja czynna EMICIZUMAB wraz z dostawą do ośrodków leczenia hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych oraz domów pacjentów; postępowanie znak: ZZP-47/21

Osoba prowadząca postępowanie: Marcin Górski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 24.03.2021 r. pod numerem: 2021/S 058-145871.

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content