Znak postępowania ZZP.ZP.411.45.2024
Data zamieszczenia 09.04.2024

Realizację materiałów promocyjnych (materiały poligraficzne oraz gadżety) w ramach działań edukacyjnych skierowanych do PRACODAWCÓW.;

Znak postępowania: ZZP.ZP.411.45.2024

Osoby prowadzące postępowanie: Anna Siedlecka-Przybyszewska, Karolina Wójt

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 09.04.2024 r. pod numerem 209306-2024

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content