Znak postępowania ZZP.ZP.411.46.2024
Data zamieszczenia 12.04.2024

Realizacja materiałów promocyjnych (poligrafia oraz gadżety) w ramach działań edukacyjnych skierowanych do PODMIOTÓW LECZNICZYCH I LABORATORIÓW DIAGNOSTYCZNYCH; znak postępowania: ZZP.ZP.411.46.2024

Osoby prowadzące postępowanie: Marcin Górski, Paulina Wrzosek
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 12.04.2024 r. pod numerem: 217832-2024 – Procedura konkurencyjna

Przekierowanie na platformę zakupową

 

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content