Znak postępowania ZZP.ZP.411.37.2024
Data zamieszczenia 29.03.2024

Koncentrat czynnika krzepniRealizacja materiałów promocyjnych (gadżetów) do programu lojalnościowego pn. „Każda kropla jest cenna”. Części 1÷2. Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.37.2024

Osoby prowadzące postępowanie: Bartłomiej Kowalski, Marcin Górski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 29.03.2024 r.  pod numerem: 188863-2024 – Procedura konkurencyjna

przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content