Znak postępowania ZZP.ZP.411.38.2024
Data zamieszczenia 29.03.2024

Realizacja materiałów promocyjnych (gadżetów) do dystrybucji wśród Honorowych Dawców Krwi – miarka.

Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.38.2024

Osoby prowadzące postępowanie: Bartłomiej Kowalski, Marcin Górski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 29.03.2024 r.  pod numerem: 188561-2024 – Procedura konkurencyjna

przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content