Znak postępowania ZZP.ZP.412.27.2023
Data zamieszczenia 14.07.2023

Przygotowanie programu i scenariusza kursu e-learningowego, dostarczenie gotowego kursu e-learningowego dla pracowników Ministerstwa Zdrowia dotyczącego wykorzystania map potrzeb zdrowotnych (MPZ), nagranie 6 filmów/animacji instruktażowych poświęconych poruszaniu się po aplikacjach MPZ stanowiących część kursu e-learningowego, szkolenie dla administratorów systemu.

Osoby prowadzące postępowanie: Joanna Henkelmann, Bartłomiej Kowalski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 14.07.2023 r. pod numerem: 2023/S 134-428180

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content