Znak postępowania ZZP.ZP.412.01.2023
Data zamieszczenia 13.01.2023

Przygotowanie oraz przeprowadzenie programu szkoleniowego z medycznego języka angielskiego

Znak sprawy: ZZP.ZP.412.01.2023

Osoby prowadzące postępowanie: Karolina Wójt, Anna Siedlecka-Przybyszewska
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13.01.2023 r. pod numerem: 2023/S 010-022364

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content