Znak postępowania ZZP.ZP.412.29.2023
Data zamieszczenia 25.08.2023

Przeprowadzenie ewaluacji standardów i procedury akredytacyjnej szpitalnego systemu jakośCi dawstwa narządów i tkanek dla podmiotów leczniczych.

Osoby prowadzące postępowanie: Karolina Wójt, Kinga Piętowska
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 25.08.2023 r. pod numerem: 2023/S 163-513474

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content