Znak postępowania ZZP.ZP.412.36.2023
Data zamieszczenia 02.10.2023

Przeprowadzenie ewaluacji standardów i procedury akredytacyjnej szpitalnego systemu jakości dawstwa narządów i tkanek dla podmiotów leczniczych. Znak post. ZZP.ZP.412.36.2023

Osoby prowadzące postępowanie: Karolina Wójt, Kamila Pierzchała

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 02.10.2023  r. pod numerem: 2023/S 189-590108

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content