Znak postępowania ZZP.ZP.412.04.2023
Data zamieszczenia 08.05.2023

Przeprowadzenie 6 szkoleń oraz e-learningu (webinaru) z zakresu standardów szpitalnego systemu jakości w zakresie dawstwa narządów i tkanek oraz ich wdrożenia dla min. 350 uczestników

w ramach projektu pn.: Wsparcie procesów dotyczących dawstwa narządów i tkanek poprzez opracowanie i wdrożenie szpitalnego systemu jakości dawstwa i standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji szpitalnych koordynatorów dawstwa i kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER); Znak postępowania: ZZP.ZP.412.04.2023

Osoby prowadzące postępowanie: Kamila Pierzchała, Anna Siedlecka-Przybyszewska
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 08.05.2023 r. pod numerem: 2023/S 089-271604.

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content