Znak postępowania ZZP-77/21
Data zamieszczenia 28.04.2021

Przebudowa i rozbudowa budynku składowego – chłodni Hurtowni Surowic i Szczepionek Centralnej Bazy Rezerw. Postępowanie znak: ZZP-77/21

Osoba prowadząca postępowanie: Bartłomiej Kowalski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.04.2021 r. pod numerem: 2021/BZP 00042683/01

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content