Znak postępowania ZZP.ZP.411.53.2023
Data zamieszczenia 10.03.2023

Prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych (kampania społeczna) na temat korzyści zdrowotnych wynikających ze szczepień przeciwko ludzkiemu wirusowi brodawczaka/wirusowi brodawczaka ludzkiego.

Znak postępowania: ZZP.ZP.411.53.2023

Osoby prowadzące postępowanie: Karolina Wójt, Marcin Górski.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 10.03.2023 r. pod numerem: 2023/S 050-147093

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content