Znak postępowania ZZP-43/20
Data zamieszczenia 31.01.2020

Preparat rekombinowanego ludzkiego hormonu wzrostu do podawania w automatycznych wstrzykiwaczach(penach). Części: 1–2, postępowanie znak: ZZP-43/20

Osoba prowadząca postępowanie: Kamila Pierzchała

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 31/01/2020 pod numerem: 2020/S 022-047697

Link do Platformy:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/11455/details

 

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content