Znak postępowania ZZP-59/21
Data zamieszczenia 26.04.2021

Preparat rekombinowanego ludzkiego hormonu wzrostu do podawania w automatycznych wstrzykiwaczach (penach)

wkłady (fiolka/ampułka) poniżej (<7 mg)  oraz wkłady (fiolka/ampułka) powyżej lub równe (≥7 mg).

Osoba prowadząca postępowanie: Kamila Pierzchała
Telefon kontaktowy: +48 729 054 223 (w godzinach od 8.00 do 16.00)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 26/04/2021 r. pod numerem: 2021/S 080-205371

E – platforma:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/27029/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content