Znak postępowania ZZP-26/19
Data zamieszczenia 30.01.2019

Preparat rekombinowanego ludzkiego hormonu wzrostu do podawania w automatycznych wstrzykiwaczach (penach); postępowanie znak: ZZP-26/19

Osoba prowadząca postępowanie: Kamila Pierzchała/Marcin Górski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 30.01.2019 r. pod numerem: 2019/S 021-045288

przekierowanie na Platformę

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content