Znak postępowania ZZP-110/18
Data zamieszczenia 05.07.2018

Preparat rekombinowanego ludzkiego hormonu wzrostu do podawania w automatycznych wstrzykiwaczach (penach) ; części: 1-2,  postępowanie znak: ZZP-110/18

Dane kontaktowe: Kamila Pierzchała
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail:   k.pierzchala@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 05.07.2018r. pod numerem: 2018/S127-289029

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.05
Rozmiar pliku 166,43 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.05
Rozmiar pliku 241,26 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Ogólne warunki umowy - załącznik nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.05
Rozmiar pliku 152,21 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.05
Rozmiar pliku 140,74 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 3

Format pliku Plik XML
Data publikacji 2018.07.05
Rozmiar pliku 120,27 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 4

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.05
Rozmiar pliku 70,27 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.07.05
Rozmiar pliku 115,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.07.05
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.110/18.518.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.12
Rozmiar pliku 809,96 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.20
Rozmiar pliku 70,97 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.23
Rozmiar pliku 116,20 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content