Znak postępowania ZZP-126/17
Data zamieszczenia 13.06.2017
Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-126/17 z dnia 13-06-2017
Przedmiot zamówienia: PREPARAT REKOMBINOWANEGO LUDZKIEGO HORMONU WZROSTU DO PODAWANIA W AUTOMATYCZNYCH WSTRZYKIWACZACH (PENACH) – GENOTROPIN FIOLKA 5,3 MG
Dane kontaktowe: Kamila Pierzchała, Marcin Górski, faks: 22 883 35 13
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 13/06/2017 r., Nr 531610-N-2017
Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.06.13
Rozmiar pliku 3,64 MB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.06.13
Rozmiar pliku 196,67 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.06.13
Rozmiar pliku 72,10 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.06.13
Rozmiar pliku 160,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.06.13
Rozmiar pliku 59,65 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.06.13
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór oferty i oświadczenie Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.06.13
Rozmiar pliku 130,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Informacje

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.06.21
Rozmiar pliku 41,29 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Wyniki postępowania

wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.06.28
Rozmiar pliku 67,63 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content