Znak postępowania ZZP.ZP.411.65.2023
Data zamieszczenia 24.03.2023

Preparat rekombinowanego ludzkiego hormonu wzrostu do podawania w automatycznych wstrzykiwaczach (penach); Części: 1÷3. Znak postępowania: ZZP.ZP.411.65.2023                       

Osoby prowadzące postępowanie: Kamila Pierzchała, Marcin Górski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 06.04.2023  r. pod numerem: 2023/S 060-179695.

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content