Znak postępowania ZZP.ZP.411.51.2023
Data zamieszczenia 06.03.2023

Preparat rekombinowanego ludzkiego hormonu wzrostu do podawania w automatycznych wstrzykiwaczach (penach). Części: 1÷3; Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.51.2023

Osoby prowadzące postępowanie: Kamila Pierzchała, Marcin Górski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 06.03.2023 r. pod numerem:2023/S 046-136302

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content