Znak postępowania ZZP-173/21
Data zamieszczenia 01.12.2021

Preparat rekombinowanego ludzkiego hormonu wzrostu do podawania w automatycznych wstrzykiwaczach (penach)
Części: 1÷2; postępowanie znak: ZZP-173/21

Osoby prowadzące postępowanie:  Kamila Pierzchała, Marcin Górski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 01.12.2021 r. pod numerem: 2021/S 233-613079

Przekierowanie na platformę:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/46724/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content