Znak postępowania ZZP.ZP.411.43.203
Data zamieszczenia 28.02.2023

Oznakowanie i dostawa materiałów promocyjnych (gadżetów), na potrzeby realizacji kampanii edukacyjno-informacyjno-promocyjnej „Planuje długie życie” (PDŻ), na rzecz profilaktyki przeciwnowotworowej i kształtowania postaw prozdrowotnych w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030 PAKIET: Sport/Turystyka/Rekreacja.

Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.43.2023

Osoby prowadzące postępowanie:  Bartłomiej Kowalski, Karolina Wójt
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 28.02.2023 r. pod numerem: 2023/S 042-123816

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content