Znak postępowania ZZP-24/19
Data zamieszczenia 24.01.2019

Organizacja, koordynacja i przeprowadzenie imprezy plenerowej pn. „Trasa czerwonej nitki” w Rzeszowie.Postępowanie znak: ZZP-24/19.

Osoba prowadząca postępowanie: Bartłomiej Kowalski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 24.01.2019 r. pod numerem: 2019/S 017-036202

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content