Znak postępowania ZZP-51/19
Data zamieszczenia 28.03.2019

Organizacja, koordynacja i przeprowadzenie eventu promującego honorowe krwiodawstwo pn. „Słodko jest się dzielić”; znak postępowania ZZP-51/19

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Wrzosek
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 28/03/2019 r. pod numerem: 2019/S 062-144244

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/4365/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content