Znak postępowania ZZP.ZP.412.01.2024 
Data zamieszczenia 07.02.2024

Organizacja i obsługa wizyty studyjnej eksperckiej do Polski uwzględniająca organizację i obsługę konferencji w formule hybrydowej w projekcie realizowanym w Programie „Zdrowie” współfinansowanym ze środków NMF na lata 2014-2021. . Znak postępowania: ZZP.ZP.412.01.2024

Osoby prowadzące postępowanie: Anna Siedlecka-Przybyszewska, Kinga Piętowska, Kamila Pierzchała,

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 07.02.2024  r. pod numerem: 79166-2024

Przekierowanie na platformę zakupową

 

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content