Znak postępowania ZZP-46/21
Data zamieszczenia 07.04.2021

Opracowanie szczegółowych działań ogólnopolskiej kampanii społecznej promującej honorowe krwiodawstwo na lata 2021 – 2026 w ramach programu polityki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026” wraz z wyprodukowaniem spotów/filmów oraz realizacją działań internetowych. Postępowanie znak: ZZP-46/21

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Janiszewska

Telefon kontaktowy: +48 729054221 (w godzinach od 8.00 do 16.00)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 07.04.2021 r. pod numerem: 2021/S 2021/S 067-173497

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content