Znak postępowania ZZP.ZP.412.22.2023
Data zamieszczenia 09.06.2023

Opracowanie programu kształcenia dla uczelni wyższych w zakresie map potrzeb zdrowotnych (MPZ) oraz przeprowadzenie szkolenia pilotażowego dla wykładowców uczelni wyższych. Postępowanie znak: ZZP.ZP.412.22.2023

Osoby prowadzące postępowanie: Bartłomiej Kowalski, Marcin Górski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 09.06.2023 r. pod numerem: 2023/S 110-344642

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content