Znak postępowania ZZP-180/20
Data zamieszczenia 25.11.2020

Opracowanie modeli telemedycznych w dziedzinach: kardiologia, geriatria, psychiatria, położnictwo, diabetologia, opieka paliatywna, choroby przewlekłe w ramach projektu  pn.: „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu poprzez stosowanie rozwiązań telemedycyny i e-zdrowia” dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa. Części: 1 -7

Osoba prowadząca postępowanie: Kamila Pierzchała
Telefon kontaktowy: +48 729 054 223 (w godzinach od 8.00 do 16.00)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 25/11/2020 r. pod numerem: 2020/S 230-567186

E – platforma:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/20102/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content