Znak postępowania ZZP.ZP.412.04.2022
Data zamieszczenia 01.08.2022

OPRACOWANIE I PRZEPROWADZENIE ORAZ PRZYGOTOWANIE RAPORTU KOŃCOWEGO Z BADANIA SPOŁECZNEGO W ZAKRESIE ASPEKTÓW MARKETINGOWO-LOGISTYCZNEJ OBSŁUGI DAWCÓW;

znak postępowania ZZP.ZP.412.04.2022

Osoby prowadzące postępowanie: Karolina Wójt, Anna Siedlecka-Przybyszewska
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia: 01/08/2022 r. pod numerem: 2022/BZP 00286506/01

Przekierowanie na platformę zakupową:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/67182/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content