Znak postępowania ZZP.ZP.411.102.2022
Data zamieszczenia 15.07.2022

Ogłoszenie o zamówieniu – Zakup leków antyretrowirusowych. Części 1÷5. Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.102.2022

Osoby prowadzące postępowanie:  Karolina Wójt, Marcin Górski, Bartłomiej Kowalski.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 15/07/2022 r. pod numerem: 2022/S 136-389098

Przekierowanie na platformę zakupową:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/66165/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content