Znak postępowania ZZP.ZP.411.152.2023
Data zamieszczenia 23.11.2023

Modernizacja komór chłodni w budynku hurtowni surowic i szczepionek Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach. Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.152.2023

Osoby prowadzące postępowanie: Bartłomiej Kowalski, Marcin Górski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.11.2023 r. pod numerem: 2023/BZP 00511328/01

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content