Znak postępowania ZZP-210/17
Data zamieszczenia 09.10.2017
 Leki antyretrowirusowe z dostawą do magazynu depozytowego, Części 1÷10
Dane kontaktowe: Bartłomiej Kowalski,Paulina Janiszewska, faks: +48 22 8833513
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Dnia 07/10/2017 r., 2017/S 193-395592
Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu.

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.09
Rozmiar pliku 255,98 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.25
Rozmiar pliku 223,10 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

wzór umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.25
Rozmiar pliku 124,83 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.25
Rozmiar pliku 165,55 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.25
Rozmiar pliku 177,76 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.25
Rozmiar pliku 72,07 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.10.25
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.10.25
Rozmiar pliku 198,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski dokument Zamówienia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.10.25
Rozmiar pliku 190,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Odpowiedzi na pytania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.30
Rozmiar pliku 277,89 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.14
Rozmiar pliku 97,65 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.29
Rozmiar pliku 227,75 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.12.20
Rozmiar pliku 292,36 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content