Znak postępowania ZZP-76/17
Data zamieszczenia 19.04.2017
Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-76/17 z dnia 19-04-2017
Przedmiot zamówienia: LEKI ANTYRETROWIRUSOWE część 1 – 14
Dane kontaktowe: Joanna Henkelmann, Marcin Górski, faks: +48 22 8833513
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 19/04/2017 r., Nr ogłoszenia: 2017/S 076-146893; Dobrowolne ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone W Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 19.04.2017 r., Nr ogłoszenia: 69152 – 2017
Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.04.19
Rozmiar pliku 296,23 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.04.19
Rozmiar pliku 199,89 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

oświadczenie Wykonawcy dot.grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.04.19
Rozmiar pliku 71,83 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.04.19
Rozmiar pliku 174,75 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

druk oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.04.19
Rozmiar pliku 162,71 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

rozdzielnik

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.04.19
Rozmiar pliku 54,09 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

wzór umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.04.19
Rozmiar pliku 62,48 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

oświadczenie Wykonawcy dot.grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.04.19
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.04.19
Rozmiar pliku 189,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.04.19
Rozmiar pliku 211,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Informacje

Informacja z otwarcia ofert w dniu 04.05.2017

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.05.04
Rozmiar pliku 50,46 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Wyniki postępowania

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.05.11
Rozmiar pliku 71,30 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.05.12
Rozmiar pliku 65,64 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content