Znak postępowania ZZP-166/20
Data zamieszczenia 24.11.2020

Konkurs ofert na: “Wyłonienie odbiorcy nadwyżek polskiego ludzkiego osocza z Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – nie dotyczy osocza ozdrowieńców”. Postępowanie znak: 166/konkurs.osocze/20

 

Osoba prowadząca: Kamila Pierzchała

Adres e-mail: k.pierzchala@zzpprzymz.pl

 

 

Dokumenty do konkursu

Ogłoszenie o konkursie

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2020.11.24
Rozmiar pliku 132,23 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Warunki Konkursu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2020.11.24
Rozmiar pliku 300,04 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do Warunków Konkursu

Umowa sprzedaży osocza - załącznik nr 2 do Warunków Konkursu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2020.11.24
Rozmiar pliku 202,77 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr 1 do Warunków Konkursu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2020.11.24
Rozmiar pliku 176,79 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Dostawcy osocza według pakietów - załącznik nr 1A do Warunków Konkursu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2020.11.24
Rozmiar pliku 63,65 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie - załącznik nr 3 do Warunków Konkursu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2020.11.24
Rozmiar pliku 104,77 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja dostaw - załącznik nr I do umowy sprzedaży osocza

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2020.11.24
Rozmiar pliku 125,81 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wymagania jakościowe - załącznik nr II do umowy sprzedaży osocza

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2020.11.24
Rozmiar pliku 174,41 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie - załącznik nr III do umowy sprzedaży osocza

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2020.11.24
Rozmiar pliku 114,51 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Pełnomocnictwo do odbioru osocza - załącznik nr IV do umowy sprzedaży osocza

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2020.11.24
Rozmiar pliku 142,41 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Aktualne Oświadczenie - załącznik nr 3 do Warunków Konkursu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2020.12.08
Rozmiar pliku 105,20 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOCX
Data publikacji 2020.11.24
Rozmiar pliku 31,97 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie - załącznik nr 3 do Warunków Konkursu

Format pliku Dokument DOCX
Data publikacji 2020.11.24
Rozmiar pliku 24,46 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie - załącznik nr III do umowy sprzedaży osocza

Format pliku Dokument DOCX
Data publikacji 2020.11.24
Rozmiar pliku 20,78 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Aktualne Oświadczenie - załącznik nr 3 do Warunków Konkursu

Format pliku Dokument DOCX
Data publikacji 2020.12.08
Rozmiar pliku 23,32 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Przedłużenie terminu składania ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2020.12.08
Rozmiar pliku 154,55 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Odpowiedzi na pytania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2020.12.04
Rozmiar pliku 256,37 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Odpowiedzi na pytania (2)

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2020.12.08
Rozmiar pliku 221,14 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wyniki konkursu

Format pliku Inny plik
Data publikacji 2020.12.18
Rozmiar pliku
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wyniki konkursu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2020.12.18
Rozmiar pliku 125,15 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wyniki konkursu - Pakiet 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2021.01.12
Rozmiar pliku 130,80 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content