Znak postępowania ZZP.ZP.411.171.2022
Data zamieszczenia 06.12.2022

Konkurs ofert na wyłonienie nabywcy nadwyżek polskiego ludzkiego osocza z Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – nie dotyczy osocza ozdrowieńców; znak postępowania: ZZP.ZP.411.171.2022

Osoba prowadząca postępowanie konkursowe: Kamila Pierzchała

e- mail: k.pierzchala@zzpprzymz.pl

Dokumenty do konkursu

Ogłoszenie o konkursie

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2022.12.06
Rozmiar pliku 159,08 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Warunki Konkursu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2022.12.06
Rozmiar pliku 250,62 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do Warunków Konkursu

zał. nr 2 do Warunków Konkursu - Umowa sprzedaży osocza

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2022.12.06
Rozmiar pliku 253,18 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

zał. nr 1 do Warunków Konkursu - Druk oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2022.12.06
Rozmiar pliku 221,10 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

1a. zał. nr 1A do Warunków Konkursu - Dostawcy osocza wg pakietów

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2022.12.06
Rozmiar pliku 303,53 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

4. Zał. nr 3 do Warunków Konkursu - Oświadczenie Oferenta (pakiet nr 1)

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2022.12.06
Rozmiar pliku 219,63 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

3_1 Załącznik nr I do Umowy sprzedaży osocza - SPECYFIKACJA DOSTAW

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2022.12.06
Rozmiar pliku 147,02 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

3_2 Załącznik nr II do Umowy sprzedaży osocza - wymagania jakościowe

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2022.12.06
Rozmiar pliku 201,08 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

3_3 Załącznik nr III do Umowy sprzedaży osocza - oświadczenie

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2022.12.06
Rozmiar pliku 115,25 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

3_4 Załącznik nr IV do Umowy sprzedaży osocza - pełnomocnictwo do odbioru osocza

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2022.12.06
Rozmiar pliku 140,92 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

3_5 Załącznik nr V do Umowy sprzedaży osocza - Oświadczenie

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2022.12.06
Rozmiar pliku 134,84 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

3_6 Załącznik nr VI do Umowy sprzedaży osocza - Klauzula informacyjna dla osób odpowiedzialnych za realizację umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2022.12.06
Rozmiar pliku 100,74 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOCX
Data publikacji 2022.12.06
Rozmiar pliku 29,84 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

4. Zał. nr 3 do Warunków Konkursu Oświadczenie Oferenta (pakiet 1)

Format pliku Dokument DOCX
Data publikacji 2022.12.06
Rozmiar pliku 21,64 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

3_5 Załącznik nr V do Umowy sprzedaży osocza - Oświadczenie

Format pliku Dokument DOCX
Data publikacji 2022.12.06
Rozmiar pliku 19,09 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

3_3 Załącznik nr III do Umowy sprzedaży osocza - Oświadczenie

Format pliku Dokument DOCX
Data publikacji 2022.12.06
Rozmiar pliku 20,28 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

3_1 Załącznik nr I do Umowy sprzedaży osocza - SPECYFIKACJA DOSTAW

Format pliku Dokument DOCX
Data publikacji 2022.12.06
Rozmiar pliku 20,82 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

1a.. załącznik nr 1A do Warunków Konkursu- dostawcy osocza wg pakietów

Format pliku Inny plik
Data publikacji 2022.12.06
Rozmiar pliku 29,33 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Odpowiedzi na pytania Oferentów

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2022.12.12
Rozmiar pliku 448,55 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2022.12.15
Rozmiar pliku 490,02 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Załącznik do odpowiedzi na pytanie nr 2 ZZP.ZP.411.1130.2022

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2022.12.15
Rozmiar pliku 115,13 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Załącznik do odpowiedzi na pytanie nr 3 ZZP.ZP.411.1130.2022

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2022.12.15
Rozmiar pliku 185,36 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Informacja o wynikach konkursu

Informacja o wynikach konkursu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2022.12.22
Rozmiar pliku 131,51 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content