Znak postępowania ZZP.ZP.411.88.2023
Data zamieszczenia 24.05.2023

Koncentrat rekombinowanego wieprzowego czynnika VIII do leczenia nabytej hemofilii A; znak postępowania: : ZZP.ZP.411.88.2023

Osoby prowadzące postępowanie:  Kamila Pierzchała, Marcin Górski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 24.05.2023 r. pod numerem: 2023/S 099-309472

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content