Znak postępowania ZZP-42/21
Data zamieszczenia 10.03.2021

Koncentrat rekombinowanego czynnika VIIa

Osoby prowadzące postępowanie: Paulina Wrzosek, Kamila Pierzchała
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 10/03/2021 r. pod numerem: 2021/S 048-120051

przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content