Znak postępowania ZZP-198/19
Data zamieszczenia 04.10.2019

Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIII minimum II generacji wraz z dostawą do Centrów Leczenia Hemofilii oraz do Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa; postępowanie znak: ZZP-198/19

Osoba prowadząca postępowanie: Marcin Górski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 04.10.2019 r. pod numerem: 2019/S 192-465764

przekierowanie na Platformę

 

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content