Znak postępowania ZZP-144/18
Data zamieszczenia 04.07.2018

Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIII minimum II generacji, części: 1÷2; postępowanie znak: ZZP-144/18

Dane kontaktowe: Marcin Górski, Paulina Janiszewska
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: m.gorski@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 03/07/2018 r.,Nr 2018/S 125-284695

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.04
Rozmiar pliku 170,52 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.04
Rozmiar pliku 259,83 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.11
Rozmiar pliku 99,53 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Ogólne warunki umowy - załącznik nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.04
Rozmiar pliku 156,40 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 3

Format pliku Plik XML
Data publikacji 2018.07.04
Rozmiar pliku 119,86 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 4

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.04
Rozmiar pliku 98,58 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Wzór oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.07.04
Rozmiar pliku 124,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.07.04
Rozmiar pliku 45,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.144/18.512.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.11
Rozmiar pliku 825,04 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.18
Rozmiar pliku 54,65 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.20
Rozmiar pliku 137,51 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content