Znak postępowania ZZP-86/20
Data zamieszczenia 17.03.2020

Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIIA

Osoby prowadzące postępowanie: Paulina Wrzosek, Marcin Górski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 17/03/2020 r.  pod numerem: 2020/S 054-127806

przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content