Znak postępowania ZZP-165/20
Data zamieszczenia 01.07.2020

Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIIA

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Wrzosek
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 01/07/2020 r. pod numerem: 2020/S 125-305830

przekierowanie na platformę

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content