Znak postępowania ZZP-08/21
Data zamieszczenia 26.10.2020

Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIIA

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Wrzosek
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 26/10/2020 r. pod numerem: 2020/S 208-507186

przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content