Znak postępowania ZZP.ZP.411.22.2022
Data zamieszczenia 25.03.2022

Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIIa; postępowanie znak: ZZP.ZP.411.22.2022

Osoby prowadzące postępowanie: Marcin Górski, Kamila Pierzchała

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 25.03.2022 r. pod numerem: 2022/S 060-155161

przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content