Znak postępowania ZZP.ZP.411.166.2022
Data zamieszczenia 09.11.2022

Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIIa; postępowanie znak: ZZP.ZP.411.166.2022

Osoby prowadzące postępowanie: Kamila Pierzchała, Marcin Górski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 09.11.2022 r. pod numerem: 2022/S 216-621764

Przekierowanie na platformę zakupową:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/77392/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content