Znak postępowania ZZP-196/19
Data zamieszczenia 25.09.2019

Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIIa. Postępowanie znak: ZZP-196/19

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Janiszewska

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 25.09.2019 r. pod numerem: 2019/S 185-450056

przekierowanie na Platformę

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content