Znak postępowania ZZP-168/20
Data zamieszczenia 21.07.2020

Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIIA. Postępowanie znak: ZZP-168/20

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Wrzosek

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 21.07.2020 r. pod numerem: 2020/S 139-341538

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content