Znak postępowania ZZP-222/17
Data zamieszczenia 16.10.2017
Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-222/17 z dnia 16-10-2017
Przedmiot zamówienia: KONCENTRAT REKOMBINOWANEGO CZYNNIKA KRZEPNIĘCIA VIIA
Dane kontaktowe: Monika Troicka, Paulina Janiszewska, faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: m.troicka@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Dnia 14/10/2017 r., Nr 2017/S 198-406739
Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.16
Rozmiar pliku 70,94 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.16
Rozmiar pliku 225,86 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.16
Rozmiar pliku 72,16 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogólne Warunki Umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.16
Rozmiar pliku 127,54 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

druk oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.16
Rozmiar pliku 130,74 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski dokument Zamóweinia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.16
Rozmiar pliku 182,49 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.10.16
Rozmiar pliku 45,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.10.16
Rozmiar pliku 107,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski dokument Zamóweinia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.10.16
Rozmiar pliku 189,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Informacje

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 5

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.23
Rozmiar pliku 81,69 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

PRAWIDŁOWE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - OPUBLIKOWANE DNIA 14.10.2017 r.

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.19
Rozmiar pliku 125,88 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

sprostowanie ogloszenia o zamówieniu 4

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.19
Rozmiar pliku 80,03 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

sprostowanie ogloszenia o zamówieniu 3

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.19
Rozmiar pliku 75,17 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

sprostowanie ogloszenia o zamówieniu 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.19
Rozmiar pliku 88,18 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

sprostowanie ogloszenia o zamówieniu 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.19
Rozmiar pliku 70,94 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Pytania i odpowiedzi

korekta odpowiedzi na pytanie

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.19
Rozmiar pliku 317,53 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Odpowiedź na pytanie

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.19
Rozmiar pliku 422,80 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.03 11:13:18
Rozmiar pliku 53,03 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
ogłoszenie o wyborze oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.14 07:59:37
Rozmiar pliku 95,34 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content