Znak postępowania ZZP.ZP.411.52.2024
Data zamieszczenia 27.03.2024

Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia VII a; ZZP.ZP.411.52.2024

Osoby prowadzące postępowanie: Kamila Pierzchała, Karolina Wójt
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 27.03.2024 r. pod numerem: 182622-2024

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content