Znak postępowania ZZP.ZP.411.24.2024
Data zamieszczenia 12.02.2024

Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia IX minimum II generacji, części: 1-3

Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.24.2024

Osoby prowadzące postępowanie: Joanna Henkelmann, Kamila Pierzchała
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 12.02.2024 r. pod numerem: 87540-2024

Przekierowanie na platformę zakupową024

 

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content