Znak postępowania ZZP.ZP.411.100.2022
Data zamieszczenia 11.07.2022

Koncentrat ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII zawierającego czynnik von Willebranda do leczenia choroby von Willebranda, w proporcji co najmniej 2 jednostki czynnika von Willebranda na 1 jednostkę czynnika krzepnięcia VIII; postępowanie znak: ZZP.ZP.411.100.2022

 

Osoby prowadzące postępowanie: Kamila Pierzchała, Marcin Górski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 11.07.2022 r. pod numerem: 2022/S 131-372725

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content